RSS源·手机版·广告服务·服务介绍·投稿中心 ·收藏本站 ·设为首页·

选肥中心

  • 选肥中心
  • 企业库
  • 产品库
  • 供应信息
  • 求购信息
  • 招商信息
  • 化肥报价
当前:首页 复合肥
特性:不限
喷浆造粒 45%s(14-16-15) 含硝态氮 48%cl(16:16:16) 45%cl(15:15:15) 长效硝基型 长效硝硫型 普通型 42%cl(30:6:6) 45%s(15:15:15) 45%cl(25:13:7) 低氯高塔造粒 45%cl(13-12-20) 硫酸钾 50%cl(26-14-10) 低氯浓度高,养分全 41%cl(17:17:7) 44%cl(18:18:8) 脲甲醛 硫酸钾型氨化造粒 低氯高塔造粒 低氯 添加高效控 高浓度硫酸钾肥 低氯含黄腐酸钾 海藻型 含腐殖酸 40%cl(28:6:6) 硝铵磷 普通型 普通型 缓控释 稳定性 硫酸钾型 触水生膜,多层控失 速溶双效,利用率高 网捕控失,长效供肥 改良土壤结构 活化土壤养分 低氯浓度高,养分全 功能性 功能性 低氯高塔造粒 45%s(15-15-15) 54%cl(18-18-18) 稳定性 45%cl(20-0-23) 45% (27-9-9) 功能型 硫酸脲 硫酸脲 含硝态氮 缓控释 控失型 40%cl(30-5-5) 45%cl(20-0-23) 45%cl(20-0-23) 39%cl(26-13-0) NPK 15-7-22 42%cl(20-12-10) 40%cl(20-12-8) NPK 25-14-7 41%cl(18-16-7) NPK 18-18-8 45%cl(25-7-13) 54cl(18:18:18) 45%s(15:15:) 腐植酸复合肥 硫酸钾型 45%(15-15-15)硝硫基 45%s(16-13-16) 25%cl(10-10-5) 45%s(15-15-15) 45%cl(22-0-23) 39%cl(26-13-0) 功能性 普通型 硫酸钾型 掺混型 54%(26-20-8) 41%cl(28-5-8) 46%cl(12-18-16) 28%cl(14-8-6) 25%cl(12-7-6) 45%cl(23-10-12) 45%cl(18:5:22) 45%cl(25-13-7) 纯硫酸钾复合肥 脲醛缓释复合肥 100%全水溶 48%cl(26-10-12) 低氯 添加高效控 100%全水溶 长效型 普通型 49%cl(26-12-11) 45%s(12-18-15) 51%(17:17:17)纯硝硫基 50%cl(25:10:15)低氯 缓控释 缓控释 46%(16:6:24)纯硝硫基 40cl%(25-5-5) 45cl%(16-15-14) 25cl%(12-6-7) 缓控释 30cl%(15-6-9) 缓控释 48%cl(20-14-14) 30cl%(15-7-8) 100%全水溶 100%全水溶 低氯 硝硫基 40cl%(16-16-8) 55%cl(27-16-12) 45s%(15-5-25) 57cl%(19-19-19) 40cl%(15-10-15) 48s%(16-16-16) 45s%(15-5-25) 40cl%(26-8-8)